Indoor

Amnesia

CBD: 19.78%
THC: <0.06%

500g

1kg

5kg

3'300€/kg

3'100€/kg

2'900€/kg

Product details

Bubble Gum

CBD: 11.5%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'200€/kg

3'000€/kg

2'800€/kg

Product details

Gelato

CBD: 17.7%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'500€/kg

3'300€/kg

3'100€/kg

Product details

OG Kush

CBD: 17.7%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'300€/kg

3'100€/kg

2'900€/kg

Product details

Sour Diesel

CBD: 16%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'400€/kg

3'200€/kg

3'000€/kg

Product details

>5kg available at request

Banana

CBD: 12.4%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'500€/kg

3'300€/kg

3'100€/kg

Product details

Caramelo

CBD: %
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'600€/kg

3'400€/kg

3'200€/kg

Biscotti

CBD: %
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'300€/kg

3'100€/kg

2'900€/kg

Product details

Cheese

CBD: 9%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'500€/kg

3'300€/kg

3'100€/kg

Product details

Gorilla Glue

CBD: 20.7%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'600€/kg

3'400€/kg

3'200€/kg

Product details

Lemon Skunk

CBD: 8.9%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'300€/kg

3'100€/kg

2'900€/kg

Product details

Pistachio

CBD: 17.56%
THC: <0.06%

500g

1kg

5kg

3'500€/kg

3'300€/kg

3'100€/kg

Product details

Sherlato

CBD: %
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'600€/kg

3'400€/kg

3'200€/kg

Product details

Stardawg

CBD: 22.55%
THC: <0.06%

500g

1kg

5kg

3'600€/kg

3'400€/kg

3'200€/kg

Strawberry

CBD: 18.2%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'300€/kg

3'100€/kg

2'900€/kg

Product details
Product details

new product

Bruce Banner

CBD: 23.83%
THC: <0.06%

500g

1kg

5kg

3'400€/kg

3'200€/kg

3'000€/kg

Product details

Cookie Kush

CBD: 11.5%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'400€/kg

3'200€/kg

3'000€/kg

Product details

Mango Haze

mango_modifié.png
CBD: 14.8%
THC: <0.2%

500g

1kg

5kg

3'300€/kg

3'100€/kg

2'900€/kg

Product details

Skittles

CBD: 9.35%
THC: <0.06%

500g

1kg

5kg

3'600€/kg

3'400€/kg

3'200€/kg

Product details
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon

Contact us

+41787208098

Opening hours

08:00AM-10:00PM

Timezone: GMT+1

English

Français

Italiano

©2018 The CBD Wholesaler